Nhiều liên kết kim loại sẽ yếu đi sau quá trình oxy hoá, trừ nhôm. Nhôm sẽ thể trở nên cứng hơn và bền hơn sau khi trải qua một công đoạn được gọi là “anodizing” (điện phân các anode). Nhôm anod có thể cứng gần bằng kim cương sau khi trải qua quá trình anodizing  >chống chịu ăn mòn, chịu lực... cao.