Kỹ thuật câu
TIN TỪ HANOIFISHING
Loại sản phẩm: Hãng sản xuất:

CÁ TẤN CÔNG MỒI GIẢ

Lý do mà cá tấn công mồi giả gồm có 4 lý do chính như sau .

I./ Tấn công vì sự tò mò muốn biết .

Kiểu tấn công này chúng ta sẽ thấy rõ ở điểm câu mà có nhiểu cá săn mồi mà chưa bị ai câu bằng mồi giả . Các loại cá săn mồi ở điểm câu như thế này sẽ rất để ý đến mồi giả cá loại và các mầu. Theo tôi hay thấy kiểu tấn công này sẽ có trong hồ đánh mồi giả cá vược cá quả dịch vụ của Thái ( Hồ mới khai trương ) trong hồ như thế này thì mình ném mồi gì nó cũng đấp . Ở HN tôi cũng đã từng thấy trong các hồ câu dịch vụ câu theo kg mà có nhiều cá chim trong hô câu dịch vụ này chắc người HN này không hay câu mồi giả mấy nên lúc tôi đi câu cá nó cũng hay đấp mồi giả lắm nhưng chỉ thời gian đâu thôi khi mình để lâu và cá nó quen rồi ( vì câu được rồi thả đi hết ) thì nó sẽ it đấp mồi hơn chắc cũng vì lý do này . Nếu mình đi câu nhiều lần nhưng cá nó vẫn đấp mồi thì lý do mà nó đấp mồi là vì lý do tiếp theo này

II ./ Tấn công vì nghĩ là đồ ăn .

Tôi đọc đến đoạn này rồi nghĩ lại hôm ngày sưa mới tập câu rồi mìm cười vì ngày sưa tôi nghĩ rằng cá chỉ ăn mồi vì lý do này thôi . Không chỉ là tôi mà tôi nghĩ là cũng chắc còn nhiều người sẽ nghĩ như tôi vì tôi thấy rất nhiều loại mồi giả họ sản xuất ra rất giống mồi thật không chỉ là bề ngoài giống mà kiểu mồi giả bơi cũng rất là rống mồi mà cá ăn thật. Chúng ta sẽ thấy rõ kiểu tấn công này trong các loại cá ví dụ như Nếu cá nó sẽ ăn mồi vào lúc sang sơm và gần tối ngoài giờ này thì nó ít ăn hơn , hoặc là cá quả khi nó săn mồi thì nó hay tim chỗ tre rồi cho con mồi đi qua rồi mới tấn công còn ngoại mấy trường hợp này thì nó tấn công mồi vì lý do khác .

III./ Tấn công vì tức giận và bảo vệ chỗ ở .

Kiểu tấn công này chúng ta sẽ thấy rõ trong loại cá quả , cá lóc bông . Nếu nó tấn công theo kiểu này mình sẽ thấy nó đuôi theo con mồi của mình sau khi đuổi 1-2 lần nó mới tấn công và sẽ tấn công nhiều hơn một lần hoặc nó sẽ tấn công đến lúc nào nó biết là con mồi đó không làm hại nó và không làm gì được nó đến lúc đó nó mới thôi .

IV./ Tấn công vì giật mình .

Loại cá mà tấn công kiểu này thì theo tôi thấy là có loại Cá_ngựa nam .

Loại cá này sẽ săn mồi theo đàn và lúc săn mồi loại cá này rất tỉnh táo bọn nó sẽ tấn công bất cứ thứ gì dươi xuống nước và bất cư thứ gì vẫn động trong nước nhưng bọn này chỉ tấn công một lần đối với 1 con nghĩ là trong đàn có 10 con thì mỗi con phải tấn công mồi đó 1 lần thôi nó sẽ không tấn công lần thứ 2 nữa vì nó biết là cái nào thật hay cái nào giả . Kiêu tấn công này cính là kiểu tấn công 1 + kiểu tấn công 2